İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimiz, insan kaynakları konusundaki değişim ve gelişim süreçlerini yakından takip eder ve önemser.

Çalışanlarda ‘girişimci yönetim’ ve ‘girişimci çalışan’ tarzını ve modelini benimser, bunu çağdaş insan kaynakları anlayışının bir gereği olarak kabul eder.

Bu kapsamda etkin insan kaynağından oluşan beşeri sermayesini, aktif ve verimli biçimde yönetmeyi hedefler.

Şirketimiz, bünyesinde işe alınacak personel adaylarında, dolduracakları pozisyonların öngördüğü eğitim, teknik bilgi ve tecrübenin yanı sıra; şirket kültürümüze ve toplumsal değerlerimize uygun kişilik özelliklerini de aynı oranda arar.

Buna bağlı olarak; dürüst olmak, işini ve iş arkadaşlarını korumak, kurumunu ve grubunu sahiplenmek, yenilikçi ve sonuç odaklı olmak, kurumumuz tarafından öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.